Posts related to «Distribucija zraka Hrvatska»

Total: 1 Ads

Tekstilni kanali Prihoda Croatia

Tekstilni kanali Prihoda Croatia

Tekstilni kanali neozostavan su dio u sustavima hlađenja, grijanja i ventilacije. Oni pokrivaju cijeli raspon protoka i distribucije zraka koji se upotrebljava u praksi. Tekstilni kanali prenose zrak do odredišta bez difuzije i u svi Prihoda Croatia zračni kanali izrađeni su od posebno razvijene, visoko izdržljive poliesterske tkanine.... More